Story Sheet

Home | Who we are | Story Sheet

Jesus.net is een wereldwijd, internationaal netwerk, bestaande uit meer dan 75 christelijke organisaties, die betrokken zijn bij online evangelisatie en discipelschap. We zien de impact van het werk in de levens van mensen. Elke paar seconden kiest iemand dat hij of zij meer over Jezus wil weten.

WAAROM: DROOM

Jesus.net heeft een grote droom. We geloven dat God deze aan ons heeft gegeven:

Imagine a world with every single person having free access to the Gospel,
knowing God, growing in Jesus and sharing faith easily.

Stel je een wereld voor waarin ieder mens vrije toegang tot het evangelie heeft, God leert kennen, in Jezus groeit en het geloof eenvoudig deelt.

We geloven dat deze droom werkelijkheid kan worden. Wereldwijd hebben 4.2 miljard mensen toegang tot het internet in 2018. Prognoses laten de verwachting zien dat meer dan 5 miljard mensen internettoegang hebben in 2020. Deze groei gaat door in de jaren die volgen. Stel je voor dat al deze mensen online het evangelie kunnen vinden en delen… 

HOE: STRATEGIE EN SAMENWERKING

Stepping Stones

We hebben een strategie opgezet, waardoor zoekers online het evangelie kunnen ontdekken. We noemen het de ‘Stepping Stones Strategie’. De afbeelding aan de rechterkant laat de verschillende fases zien, waarin wij diverse online plekken aanbieden voor mensen die zoeken op het internet. De afbeelding laat ook zien dat het belangrijk is dat christenen naast de zoekers komen staan en hen helpen hun weg naar Jezus te vinden. De fases zijn:

 • Access: We maken een connectie met mensen die zoeken naar geloof, hoop, liefde of antwoorden op levensvragen
 • Know: We presenteren het evangelie, bijvoorbeeld door de website IkzoekGod.nl en nodigen mensen uit te reageren/bidden
 • Grow: We moedigen (nieuwe) christenen aan om hun geloof te versterken en uit te leven, en we bieden hiervoor onder andere cursussen en apps aan
 • Share: We mobiliseren christenen om hun geloof te delen, online en met de mensen om hen heen

De stappen in dit proces komen overeen met de spirituele zoektocht van mensen. Ons doel is dat zoekers uiteindelijk offline relaties met andere christenen en een lokale kerk opbouwen, bijvoorbeeld door een Alpha cursus.

Partners 

Samenwerking is een van de belangrijkste waarden van Jesus.net. Zowel organisaties als individuen maken ons werk mogelijk. Verschillende partners die wij ondersteunen en die ons werk ondersteunen zijn:

 • Ministry partners die de zoekers verbinden met lokale gemeenschappen.
 • Content partners die ons voorzien van beeldmateriaal, producten en teksten, die door partners gebruikt kunnen worden. 
 • Technology partners die (innovatieve) tools ontwikkelen en ons helpen te blijven innoveren.
 • Prayer partners die van het grootste belang zijn om onze organisatie en ons werk geestelijk te ondersteunen.
 • Financial partners die vrijgevig doneren en helpen bij onze gezamenlijke inspanning om de wereld te bereiken met het evangelie.

WAT: TOOLS EN PROJECTEN

Hieronder worden een aantal tools en projecten (in de verschillende fases)
beschreven.

Access 

 • Landingpages: Websites met een specifiek thema, afgestemd op noden in de wereld of levensvragen. Een voorbeeld is de website ik-wil-dood.nl. We verbinden de vragen van de zoeker met een aspect van het evangelie, in dit geval ‘hoop’.
 • Sandy Tales: Bijbelverhalen worden visueel verteld door een zandkunstenaar. 

Know 

 • KnowingGod: Een uitleg van het evangelie, in veel verschillende talen, gevolgd door een uitnodiging om vervolgstappen te nemen. In Nederland is dit de website IkzoekGod.nl.
 • A Miracle Every Day: Een dagelijkse, frisse bemoediging over de levende God in je mailbox. In het Nederlands heet deze dagelijkse e-mail Ik Wonder Jou. 

Grow 

 • CODEX Courses: De cursussen bieden kansen voor persoonlijke groei, om te leren over en te groeien in verschillende aspecten van het christelijke geloof.
 • LikeJesus: Deze app helpt mensen om elke dag op (het Woord van) God te focussen en bevat leesplannen.

Share 

 • MyStory.me: Een platform waarop christenen kunnen getuigen over wat God in hun leven heeft gedaan. 

IMPACT

Dagelijks geven duizenden mensen online aan dat zij meer over Jezus willen leren. Nu, in juli 2018, hebben meer dan 15 miljoen mensen deze keuze gemaakt. Mensen die met Jesus.net in aanraking zijn gekomen laten vaak weten hoe het hun leven veranderd heeft.

ORGANISATIE EN TEAM

Jesus.net is een netwerk van meer dan 75 organisaties. In Nederland hebben we een enthousiast team van 15 personen die hard werken om de partners wereldwijd te ondersteunen. Hun focus is om te innoveren, te ondersteunen en projecten in meer dan 35 talen te faciliteren. Jesus.net wordt geleid door een leiderschapsteam, die wij het Executive Team noemen. Wereldwijd ondersteunen duizenden vrijwilligers, zoals e-coaches, het werk. Zij helpen ons om de droom werkelijkheid te maken. 

GESCHIEDENIS

Samenwerking is de sleutel binnen Jesus.net. Ruim 15 jaar geleden hadden twee organisaties de droom om online het evangelie te verspreiden. In Nederland werd in 2001 de online cursus WaaromJezus? gecreëerd, om zoekers te verbinden met christenen in hun omgeving. In 2005 werd in Frankrijk een website opgericht om het evangelie uit te leggen (ConnaitreDieu.com). De twee organisaties startten hun samenwerking door het delen van hun visie, concepten, technologie en door naar elkaar te linken. Jarenlang noemden we deze samenwerking het “Jesus Internet project”. In die tijd zagen we al dat samenwerking met anderen een Bijbelse opdracht is en ook een voorwaarde is om Jezus wereldwijd bekend te maken. In 2010 zijn we de naam “Jesus.net” gaan gebruiken en begon het netwerk verder te groeien. Organisaties uit vele verschillende landen sloten zich aan. We realiseerden dat het nodig was om deze beweging te structureren. In 2012 werd de non-profit organisatie Jesus.net opgericht in Nederland en werden het Executive Team en het bestuur (de Board) aangesteld.