ANBI Nederlands

Home ›› ANBI Nederlands

Bekijk hier de Engelse versie.

Algemene gegevens

De stichting Jesus.net Foundation is de internationale paraplu organisatie voor Jesus.net. Jesus.net wordt gevormd door de deelnemende partners van over de hele wereld. De stichting Jesus.net is gevestigd te Rotterdam, de Watertorenweg 172  in Nederland. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer is: 851832489.

Download standaardformulier ANBI

Doelstelling

 1. het wereldwijd verspreiden van het evangelie via het internet, in het bijzonder door middel van het uitdragen van de visie: “je een wereld voorstellen waarin ieder persoon eenvoudig toegang heeft tot het evangelie, God kent, in Jezus groeit en het geloof vrij kan delen”;
 2. het ontwikkelen en beschermen van het beeldmerk, de domeinnaam en overige intellectuele en niet-intellectuele eigendommen verband houdende met de internetstrategie Jesus.net;
 3. het stimuleren van de ontwikkeling en de realisatie van de visie van Jesus.net, alsmede het beschermen van het profiel van Jesus.net;
 4. het samenwerken met andere (soortgelijke) organisaties wereldwijd; en het ondersteunen van die organisaties (partners).

Activiteiten van de stichting

De stichting bestaat uit mensen die door de partners zijn uitgeleend om voor het overkoepelende geheel te werken. Het hoofddoel van de stichting is  de bestaande partners te stimuleren om hun werk beter te doen. Dat gebeurt door de volgende werkzaamheden voor de partner voor te bereiden of te verzorgen:

 • Ontwikkeling van nieuwe tools
 • Marketingondersteuning in de landen
 • Branding voor het overkoepelende geheel
 • Technische ondersteuning voor verschillende websites, zodat de partners zich op de inhoud en de nazorg kunnen richten
 • De ondersteuning bij de implementatie van nieuwe tools en
 • Het helpen bestaande tools beter te laten functioneren.

Dat gebeurt door middel van telefoongesprekken, de partners bezoeken, het organiseren van conferenties en het verzorgen van trainingen. Stichting Jesus.net Foundation biedt hen daarvoor tools (software en andere media), training en ondersteuning aan. Een groot deel van deze ondersteuning vindt plaats door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van Internet.

Daarnaast is een belangrijke taak van de stichting om zorg te dragen voor het uitbreiden van het netwerk met nieuwe partners.

Bestuurders

De volgende mensen vormen het bestuur van de stichting:

Bestuurders:

 • Celerier, Eric (President)
 • Barry, Chantal (Voorzitter)
 • Allat, Reg (Lid)

Directeur:

 • Bosman, Jan-Willem

Financiën

De stichting heeft tot doel de kosten laag te houden en efficient te werken voor de partners. De kosten in de stichting zijn:

 • De mensen die voor de stichting werken (vanaf 2017)
 • Aan de stichting gerelateerde kosten (administratie, boekhouding, juridische etc) kosten.
 • Specifieke kosten voor de gehele beweging (vormgeving, wetgeving)
 • Reis en verblijf kosten om bestaande partners te bezoeken of nieuwe partners te vinden.
 • Stimuleringsbijdragen: Soms is het nodig een partner te stimuleren door een donatie te geven.

Hieronder vindt u de financiële rapportages van Jesus.net:

Jesus.net – Financial report 2021

Jesus.net – Financial report 2020

Jesus.net – Financial report 2019

Jesus.net – Financial report 2018

Jesus.net – Financial Report-2017

Jesus.net – Financial Report-2016

Jesus.net – Financial Report-2015

Jesus.net – Financial Report-2014

Jesus.net – Financial Report-2013